PKF w Polsce jest częścią międzynarodowej sieci firm audytorsko-konsultingowych. Dzięki globalnym korzeniom w PKF international, PKF przejęła zachodnie wzorce działania łącząc je z polskimi regulacjami, dzięki czemu jeszcze lepiej potrafi wykonywać powierzone działania takie jak badanie sprawozdań finansowych i odnaleźć się na polskim rynku.Do głównych zadań PKF należą działania świadczone dla spółek giełdowych oraz tych znajdujących się na NewConnect:

Analiza sprawozdań finansowych.
Audyt finansowy firmy.
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
Wszelkiego rodzaju działania audytorskie i doradcze.

PKF jest jedną z największych firm audytorsko-konsultingowych w Polsce. Jest to również firma, która wiedzie prym jako laureat wielu renomowanych nagród. PKF zdobyła między innymi:

jako firma audytorska pod względem ilości badanych spółek z rynku NewConnect

pod względem aktywności audytorskiej na Warszawskiej Giełdzie papierów Wartościowych

pod względem ilości przebadanych spółek giełdowych

W PKF pracuje zespół ponad 130 specjalistów (w dziedzinie audytu, podatków, doradztwa i rachunkowości), w tym również biegli rewidenci. relatywnie duży, ale wyszkolony i ściśle ze sobą współpracujący zespół, daje gwarancję realizacji usługi na najwyższym poziomie.

PKF to ponad 20 lat aktywnej działalności w Polsce oraz 50 lat w świecie. Bogate doświadczenie i wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów są do Państwa dyspozycji.

1

  • 1 Miejsce pod względem aktywności audytorskiej na rynku NewConnect.
Sprawdź nas!

3

  • 3 główne usługi realizowane w ramach audytów: badania statutowe, sprawozdania finansowe, skonsolidowane sprawozdania.
Sprawdź nas!

6

  • 6 Miejsce w rankingu najlepszych firm audytorskich 2013 r. (Rzeczpospolita).
Sprawdź nas!

8

  • Indywidualne podejście do każdego problemu podatkowego i prawnego.
Sprawdź nas!

Każda rozbudowana strukturalnie firma, nad którą kontrolę sprawuje rada nadzorcza (bądź w innej formie grupa decydentów), powinna przechodzić raz na jakiś czas zewnętrzne audyty. Działania takie mają na celu poprawę działania jak i rentowności samej firmy. Często to, czego nie dostrzegamy samodzielnie, znajdując się wewnątrz danej struktury, może być dostrzegalne na pierwszy rzut oka przez zewnętrznego eksperta. Firma PKF specjalizuje sie w realizacji audytów w firmach jak i badania sprawozdań finansowych, które to mają na celu wskazanie dziedzin, które należy usprawnić. Rola PKF nie kończy się tylko na wskazaniu problemu, ale także na wypracowaniu najlepszego rozwiązania. Firma audytowa świadczy również kompleksowe usługi z doradztwa podatkowego i rachunkowości (księgowości). Połączenie całego zakresu kompetencyjnego skutkuje raportem kończącym audyt, ze wskazaniem wszelkich niezgodności, kryzysowych bądź problematycznych zagadnień (także tych, które mogą powstać w przyszłości) oraz wskazania rozwiązań jak i drogi ich implementacji w strukturze firmy. Działania audytora bezpośrednio wpływają na poprawę funkcjonowania firmy.